KDV Pluizenbolletje Zuid – Viooltjes

KDV Pluizenbolletje Zuid – Viooltjes is gevestigd aan Europaplein 61 bij Amsterdam RAI. Kindercentrum Pluizenbolletje heeft als doelstelling het op professionele wijze opvangen en begeleiden van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar, zodanig dat het kind de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen.

De voorwaarde voor het bieden van goede, kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aan kinderen is vervat in onze slogan ‘kwaliteit voor een gezonde opvoeding’.

Kindercentrum Pluizenbolletje levert als ‘deeltijdopvoeder’ een bijdrage aan de opvoeding van uw kind(eren). Om ouders/verzorgers, medewerkers van Kindercentrum Pluizenbolletje en derden inzicht te geven in onze werkwijze van onze organisatie en waar wij voor staan, is het pedagogisch beleidsplan ontwikkeld. U kunt het beleidsplan inzien op elke vestiging van Kindercentrum Pluizenbolletje.

U kunt u kind(eren) inschrijven door middel van een inschrijfformulier via onze website (https://www.pluizenbolletje.nl/inschrijven/direct-inschrijven/). Inschrijvingsformulieren zijn ook verkrijgbaar op de locatie.