Wenschema

Het is van belang dat kinderen de tijd krijgen om op een prettige manier te wennen aan een nieuwe omgeving en dat ze vertrouwd kunnen raken met de medewerkers.

Dit geldt uiteraard ook voor de ouders. We willen ouder(s)/verzorger(s) en kinderen de mogelijkheid bieden om vóór de plaatsing eerst te komen wennen.

Het Kindercentrum biedt ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren) van het kinderdagverblijf 3 wendagen en voor de buitenschoolse opvang 1 wendag:

Dagopvang

  • 1ste wendag 10.00-12.00 uur
  • 2de wendag 10.00-13.00 uur3
  • 3de wendag 9.00-15.00 uur

Buitenschoolse opvang

  • 1ste wendag (op een woensdag) 12:00-18:30 uur

In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) spreken wij af welke dag(en) het kind komt wennen. Mochten de pedagogisch medewerkers vinden dat er meer wendag(en) nodig zijn dan wordt dit overlegd met de ouder(s)/verzorger(s).

Wij willen dat de een van de ouder(s)/verzorger(s) op de eerste wendag minimaal eer uur samen met het kind op de groep komt wennen. Zo kan de ouder wat meer vertellen over het kind en kan het intakeformulier doorgenomen worden. Daarnaast ziet de ouder hoe een dagdeel bij Kindercentrum Pluizenbolletje verloopt.

De wendagen starten voorafgaand aan het contract.

Voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang geldt dat als uw kind speciale voeding nodig heeft, u dit zelf dient te verzorgen.

We werken met een vaste groep medewerkers en invallers. Dat biedt ouders en de kinderen de mogelijkheid om een vertrouwensband op te bouwen. Als er een vertrouwensband is, voelen kinderen zich veilig en is er ruimte en mogelijkheid voor een goede ontwikkeling van het kind.