UK & PUK methode (0-4 jaar)

Bij Kindercentrum Pluizenbolletje wordt er gewerkt met de Uk & Puk-methode.

Met deze methode wordt de ontwikkeling van kinderen op een speelse wijze gestimuleerd. De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassene staat hierbij centraal.

Bij Uk & Puk zijn tien thema's ontwikkeld en dito activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van baby's, dreumesen en peuters. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken.

De Uk & Puk-methode richt zich met name op de volgende ontwikkelingsgebieden: de taalontwikkeling, de sociaal communicatieve ontwikkeling en de rekenvaardigheid. Begrippen zoals groot/klein, kort/lang, zwaar/licht, kleuren herkennen, sorteren en het beginnende tellen komen hierbij aan bod. De overige ontwikkelingsgebieden zoals de motorische ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het denken verwerkt deze methode in bovenstaande ontwikkelingsgebieden en komen in activiteiten ook duidelijk naar voren.

ukenpukHet is een totaalprogramma waarbij een pop gebruikt wordt. Via handpop Puk kunnen kinderen worden betrokken bij de activiteit. Via Puk kun je op een veilige en prettige manier verbale en non-verbale interactie met de kinderen uitlokken. Kinderen kunnen zich met Puk identificeren. Tegen hem durven ze hun fantasieën, ideeën, gedachten en gevoelens te uiten.

De thema's brengen de buitenwereld naar binnen bij ons. Daardoor kunnen kinderen veel ervaringen opdoen en nieuwe dingen leren. De themahoeken worden door de pedagogisch medewerker aangepast door materialen uit te stallen die passen bij het thema. Dit kan een boek zijn met passende materialen waarmee kinderen kunnen spelen. Ouders worden erbij betrokken door het kind de handpop Puk mee naar huis te geven.