KDV Madeliefjes, Zonnebloemetjes en Viooltjes

Bij Kindercentrum Pluizenbolletje West zijn twee verticale groepen van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, De Madeliefjes en De Zonnebloemetjes. Bij Pluizenbolletje Zuid is n verticale groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, De Viooltjes.
  • Bij kinderen van verschillende leeftijden in een groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
  • De kinderen verlaten de stamgroep als ze buitenspelen en uitstapjes maken, maar ze verlaten de stamgroep ook als er geknutseld wordt in de knutselruimte. Uitstapjes worden tijdig met de ouders gecommuniceerd.
  • Wij maken gebruik van de methode Uk en Puk. De focus ligt hierbij op het volgen van de ontwikkeling van kinderen.
  • Er is leeftijdsspecifiek speelgoed.
  • Voor de baby's van 0 tot 11 maanden hanteren wij nog geen vast dagschema, het dagritme van het kind wordt aangehouden.
  • Op de groep is een babytuin gecre erd waarop baby's van 0 tot 5 maanden veilig kunnen liggen, rollen en kruipen.
  • Er is voor ieder kind een eigen bed.
  • Er is een ventilatiesysteem en natuurlijk zonlicht op de groep.
  • Alle kinderen krijgen een heen-en-weerboekje. In dit boekje schrijven de pedagogisch medewerkers elke dag de ontwikkelingen van uw kind op. Ook kunt u weer informatie aan ons geven door in het boekje te schrijven.