BSO De Tulpjes

 

  • We hebben één verticale groepen, De Tulpjes, die bestaan uit 13 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.5
  • Wij hebben 1 pedagogisch medewerker per 11 aanwezige kinderen volgens de Wet kinderopvang.
  • Het kind heeft zelf inspraak op de activiteiten die het graag zou willen uitvoeren.
  • Kinderen voeren de activiteiten uit ondersteund door de pedagogisch medewerkers.
  • Bij de BSO verlaten ze de stamgroep bij het buitenspelen en als ze op uitstapjes gaan. Uitstapjes worden tijdig met de ouders gecommuniceerd.
  • Er is aandacht voor het hebben en maken van huiswerk.
  • Kinderen kunnen achter de computer een spelletje doen of huiswerk maken.
  • We gaan dagelijks naar buiten met de kinderen.