Doelstelling

1Pluizenbolletje heeft als doelstelling het op professionele wijze opvangen en begeleiden van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Dit doen wij zodanig dat het kind de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen. De voorwaarde voor het bieden van goede, kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aan kinderen is vervat in onze slogan kwaliteit voor een gezonde opvoeding.

Huiselijke omgeving
Wij bieden goede kinderopvang door een huiselijke omgeving te creëren waar kinderen zich vertrouwd voelen en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Pluizenbolletje biedt kinderen in iedere leeftijdscategorie het juiste speelgoed en speelgelegenheid aan in een lichte en zonnige omgeving.

Positieve benadering
Onze grondhouding is een positieve benadering naar het kind toe. Wij dragen bij aan een goede ontwikkeling van kinderen door ze bijvoorbeeld goede omgangsvormen te leren. Er wordt zorg gedragen voor een omgeving waarin de kinderen de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op emotioneel, sociaal, muzikaal en creatief gebied. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de individuele behoeften en van de eigen opvoedingssituatie van het kind. We willen ons onderscheiden door met kinderen eropuit te gaan en kinderen te laten beleven. Hiervoor zoeken we contacten met allerlei organisaties m.b.t. welzijn, dierenorganisaties, enz… De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd en positief en gemotiveerd om veel leuke, afwisselende activiteiten met de kinderen te ondernemen en positief bij te dragen aan de opvoeding.

Veilig en gezellig
Om een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te kunnen zijn en blijven, bieden wij uw kinderen een veilige, gezellige en hygiënische omgeving aan. Wij hechten veel belang aan een fijne omgang tussen de kinderen, de gediplomeerde medewerkers en de ouders/verzorgers. Het pedagogisch beleidsplan kan gezien worden als de kern van onze werkzaamheden.

Boven alles willen wij dat kinderen en ouders zich veilig en thuis bij ons voelen.

Vergeet ons niet te volgen via INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/kindercentrum.pluizenbolletje/