4-12 jaar

Op onze buitenschoolse opvang Huizinga vinden wij zelfstandigheid, creativiteit, zelfredzaamheid en sociale omgangsvormen heel belangrijk voor deze kinderen die naar school gaan.

Dagindeling: maandag, dinsdag, donderdag
14.15-14.30 uur Kinderen worden van school gehaald.
14.45-15.15 uur Cracker & drinken
15.15-16:00 uur Buitenspelen of aangepaste activiteit
16.00 -17.30 uur Spel- en sportactiviteiten of huiswerk maken.
17.30-18.15 uur Activiteiten in de hoeken of aan tafel
18.15-18.30 uur Tot ziens
Dagindeling: woensdag en vrijdag
12.15 uur Kinderen worden van school opgehaald
12.30-13.00 uur Broodje eten en drinken
13.00-14.00 uur Spel- en sportactiviteiten of huiswerk maken
14.00-14.15 uur Kinderen worden van school gehaald
14.30-15.30 uur Vrij spel en/of rustmoment
15.30-16.00 uur Cracker & drinken
16.00-17.30 uur Buitenspelen of aangepaste activiteit
17.30- 18.15 uur Activiteiten in de hoeken of aan tafel
18.15 -18.30 uur Tot ziens
Dagindeling: vakanties
07.30-09.30 uur BSO opent zijn deuren (vrij spelen)
09.30-10.15 uur Fruit en drinken
10.15-12.00 uur Naar buiten eventueel uitstapje of vrij spel/aangepast activiteit
12.00-12.30 uur Broodje eten en drinken
12.30-13.30 uur Rustige activiteit bijv. boekje lezen, puzzelen
13.30-14.45 uur Spel- en sportactiviteiten of creatieve activiteit.
14.45-15.15 uur Cracker & drinken
15.15-16.30 uur Thema activiteit
16.30-18.00 uur Spel- en sportactiviteiten.
18.00-18.15 uur Opruimen
18.30 uur Tot ziens