Sociale activiteiten (0-12 jaar)

Verjaardag
Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang organiseren wij allerlei leeftijdsspecifieke activiteiten. Ieder kind heeft recht op een verjaardagsfeestje op Kindercentrum Pluizenbolletje. Die dag staat het kind in het middelpunt van de belangstelling. Daar hoort dus ook een kleinigheidje bij. Er wordt door de pedagogisch medewerkers een leuk en verantwoord cadeautje gekocht. De groep wordt versierd en de muziekinstrumenten worden tevoorschijn gehaald. In verband met ons beleid adviseren wij als traktatie: vers fruit, verse groenten, kaasblokjes of een klein speelgoedje.10

Uitstapjes
Kindercentrum Pluizenbolletje heeft een activiteitenschema en organiseert uitstapjes binnen en buiten het verblijf. Bij uitstapjes met de kinderen van Pluizenbolletje zijn er regels waar medewerkers en kinderen zich aan moeten houden.

  • Als onze pedagogisch medewerkers met de kinderen buiten het kindercentrum gaan, dan moet dit altijd in overleg met de leiding of directie gebeuren. Afhankelijk van de aard van het uitstapje en de afstand is er ook toestemming nodig van de ouders. Ouders worden dan ook vroegtijdig geA?nformeerd wanneer het uitstapjes zijn waarbij er georganiseerd vervoer nodig is.

In de zomer bieden wij extra leuke zomeractiviteiten aan alle kinderen van Kindercentrum Pluizenbolletje. Dat betekent dat wij soms met alle kinderen op de opvang eropuit gaan; bijvoorbeeld naar Artis, Balorig of Theater de Meervaart.

  • Bij feestdagen (Pasen, zomerfeest, Sinterklaas, Suikerfeest en kerst) verjaardagen van kinderen of pedagogisch medewerkers kan ten behoeve van de feestvreugde van het vaste voedingsschema worden afgeweken. Geef het vroegtijdig aan als u dit niet wilt voor uw kind(eren).
  • Bij feestdagen zoals Pasen, zomerfeest, Sinterklaas, Suikerfeest, kerst en eventuele uitstapjes vinden wij het fijn als ouders meehelpen voor extra ondersteuning.