Pedagogisch visie

De slogan van Kindercentrum Pluizenbolletje is kwaliteit voor een gezonde opvoeding.

We onderscheiden ons door:

1. Gezonde voeding: iedere dag zijn er verse producten waaronder biologisch. Daarbij hanteren we een gematigd suiker- en zoutbeleid.

2. Buitenspelen: we gaan dagelijks minimaal 30 minuten naar buiten met alle kinderen.

3. Activiteiten: minimaal één keer per maand gaan we met de KDVA o.a. naar het Sloterplaspark. We willen kinderen de natuur laten beleven en zo mogelijk magic moments geven zoals een vlinder die even op de hand komt zitten. Het thema natuur wordt dan ook verder uitgediept op de opvang. Met de BSO zullen we uitstapjes maken die passend zijn voor de leeftijd. We vragen aan de kinderen waar hun interesses liggen. Ze kunnen bijvoorbeeld naar het landje gaan.

4. Beweging: we bieden elke week verschillende dans- of bewegingsvormen aan zoals yoga, streetdance, voetballen, sport en spel, etc. Al dan niet op of met muziek. De kinderen doen dit met de pedagogisch medewerkers op de groep of met een externe. Hiermee willen we kinderen leren dat bewegen leuk en gezond is.

5. Learning by doing (Dewey): de kinderen van het KDV gaan af en toe mee om boodschappen te doen. We laten de kinderen kennismaken met dagelijkse bezigheden of we nemen de kinderen mee naar de bibliotheek waar we het (voor)lezen stimuleren. Kinderen leren dan door te beleven.
De BSO-kinderen leren dingen uit het dagelijks leven door onder begeleiding bijvoorbeeld mee te helpen op een kinderboerderij, praten en helpen in een bejaardentehuis, natuuractiviteiten te doen zoals vlinders kweken samen met het Kenniscentrum Natuureducatie Veldwerk Nederland. Ook bezoekjes aan bijvoorbeeld de brandweer worden aangeboden, zodat de kinderen meer leren over beroepen. Muziek en kennis over instrumenten vinden wij ook belangrijk als educatie. Uiteraard zijn de activiteiten leeftijdsspecifiek.

6. We werken met de Uk en Puk-methode: met deze methode wordt de ontwikkeling van de kinderen op het KDV op een speelse wijze gestimuleerd. De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassene staat hierbij centraal.

7

Kindercentrum Pluizenbolletje biedt een omgeving waarbij het kind:

 • gezond eten krijgt, ook warm eten;
 • voldoende beweegt;
 • goed uitrust;
 • zich veilig voelt;
 • continu leert;
 • op een positieve manier benaderd wordt;
 • zich kan ontwikkelen;
 • professioneel begeleid wordt naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
 • voldoende aandacht krijgt;
 • plezier heeft;
 • een prettige sfeer ervaart;
 • leert omgaan met andere leeftijdsgenootjes;
 • en de groep centraal staan.

Kortom: kinderen leren spelenderwijs te bewegen, kennis te maken met de wereld om hen heen en met gezonde voeding. Om dit te realiseren, werken wij met een gediplomeerd team met passie voor het vak.

Onze pedagogische uitgangspunten voor 0-4 jaar (Madeliefjes, Zonnebloemetjes en Viooltjes):

Kindercentrum Pluizenbolletje hanteert de volgende pedagogische uitgangspunten zodat de kinderen:

 • zich in een rustige omgeving veilig en op hun gemak voelen;
 • met elkaar leren omgaan, leren samen spelen en plezier beleven;
 • zich op eigen wijze en in eigen tempo kunnen ontwikkelen;
 • een goede verzorging en individuele aandacht krijgen;
 • materialen en activiteiten aangeboden krijgen om hun eigen creativiteit te ontwikkelen;
 • een veilige structuur ervaren door een terugkerend dagritme.

Onze pedagogische uitgangspunten voor 4-12 jaar (Tulpjes en BSO De Huibers):

 • We stimuleren de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen.
 • We bieden een omgeving aan waarin elk kind zich als individu kan ontwikkelen.
 • We stimuleren de creativiteit van de kinderen; niet alleen in het gebruik van materialen, maar ook in het omgaan met bepaalde situaties en het oplossen van problemen.
 • We stimuleren het samenwerken van de kinderen onderling.

Verdere informatie vindt u in het pedagogisch beleidsplan. Dit ligt ter inzage op alle vestigingen.

De slogan van Kindercentrum Pluizenbolletje is kwaliteit voor een gezonde opvoeding.

We onderscheiden ons door:

1. Gezonde voeding: iedere dag zijn er verse producten waaronder biologisch. Daarbij hanteren we een gematigd suiker- en zoutbeleid.

2. Buitenspelen: we gaan dagelijks minimaal 30 minuten naar buiten met alle kinderen.

3. Activiteiten: minimaal één keer per maand gaan we met de KDVA o.a. naar het Sloterplaspark. We willen kinderen de natuur laten beleven en zo mogelijk magic moments geven zoals een vlinder die even op de hand komt zitten. Het thema natuur wordt dan ook verder uitgediept op de opvang.
Met de BSO zullen we uitstapjes maken die passend zijn voor de leeftijd. We vragen aan de kinderen waar hun interesses liggen. Ze kunnen bijvoorbeeld naar het landje gaan.

4. Beweging: we bieden elke week verschillende dans- of bewegingsvormen aan zoals yoga, streetdance, voetballen, sport en spel, etc. Al dan niet op of met muziek. De kinderen doen dit met de pedagogisch medewerkers op de groep of met een externe. Hiermee willen we kinderen leren dat bewegen leuk en gezond is.

5. Learning by doing (Dewey): de kinderen van het KDV gaan af en toe mee om boodschappen te doen. We laten de kinderen kennismaken met dagelijkse bezigheden of we nemen de kinderen mee naar de bibliotheek waar we het (voor)lezen stimuleren. Kinderen leren dan door te beleven.
De BSO-kinderen leren dingen uit het dagelijks leven door onder begeleiding bijvoorbeeld mee te helpen op een kinderboerderij, praten en helpen in een bejaardentehuis, natuuractiviteiten te doen zoals vlinders kweken samen met het Kenniscentrum Natuureducatie Veldwerk Nederland. Ook bezoekjes aan bijvoorbeeld de brandweer worden aangeboden, zodat de kinderen meer leren over beroepen. Muziek en kennis over instrumenten vinden wij ook belangrijk als educatie. Uiteraard zijn de activiteiten leeftijdsspecifiek.

6. We werken met de Uk en Puk-methode: met deze methode wordt de ontwikkeling van de kinderen op het KDV op een speelse wijze gestimuleerd. De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassene staat hierbij centraal.

7

Kindercentrum Pluizenbolletje biedt een omgeving waarbij het kind:

 • gezond eten krijgt, ook warm eten;
 • voldoende beweegt;
 • goed uitrust;
 • zich veilig voelt;
 • continu leert;
 • op een positieve manier benaderd wordt;
 • zich kan ontwikkelen;
 • professioneel begeleid wordt naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
 • voldoende aandacht krijgt;
 • plezier heeft;
 • een prettige sfeer ervaart;
 • leert omgaan met andere leeftijdsgenootjes;
 • en de groep centraal staan.

Kortom: kinderen leren spelenderwijs te bewegen, kennis te maken met de wereld om hen heen en met gezonde voeding. Om dit te realiseren, werken wij met een gediplomeerd team met passie voor het vak.

Onze pedagogische uitgangspunten voor 0-4 jaar (Madeliefjes, Zonnebloemetjes en Viooltjes):

Kindercentrum Pluizenbolletje hanteert de volgende pedagogische uitgangspunten zodat de kinderen:

 • zich in een rustige omgeving veilig en op hun gemak voelen;
 • met elkaar leren omgaan, leren samen spelen en plezier beleven;
 • zich op eigen wijze en in eigen tempo kunnen ontwikkelen;
 • een goede verzorging en individuele aandacht krijgen;
 • materialen en activiteiten aangeboden krijgen om hun eigen creativiteit te ontwikkelen;
 • een veilige structuur ervaren door een terugkerend dagritme.

Onze pedagogische uitgangspunten voor 4-12 jaar (Tulpjes en BSO De Huibers):

 • We stimuleren de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen.
 • We bieden een omgeving aan waarin elk kind zich als individu kan ontwikkelen.
 • We stimuleren de creativiteit van de kinderen; niet alleen in het gebruik van materialen, maar ook in het omgaan met bepaalde situaties en het oplossen van problemen.
 • We stimuleren het samenwerken van de kinderen onderling.

Verdere informatie vindt u in het pedagogisch beleidsplan. Dit ligt ter inzage op alle vestigingen.