Ons team

Aandacht voor kwaliteit is bij ons vanzelfsprekend. Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze dienstverlening en werkwijze. Onze pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd.

Ze hebben een beroepsopleiding gevolgd in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Ze beschikken over het diploma PW3 of PW4 of over een andere, relevante pedagogische mbo- of hbo-kwalificatie. Een overzicht van relevante opleidingen is opgenomen in het functieboek CAO Branchevereniging Kinderopvang Nederland.

De opleidingseisen die gevraagd worden:
 • minimaal een afgeronde mbo-opleiding PW3;
 • aantoonbare goede beheersing van het Nederlands;
 • pedagogische kennis;
 • kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen;
 • sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen en ouders;
 • plan- en organisatievermogen;
 • geduld in de omgang met kinderen;
 • ervaring met de doelgroep;
 • flexibiliteit: kunnen inspringen waar nodig binnen het werkgebied.

Medewerkers die bij Kindercentrum Pluizenbolletje werken, hebben passie voor de opvoeding van kinderen.
Wij selecteren medewerkers naast kennis en ervaring onder ander op de volgende punten: uitstraling, communicatie, verantwoordelijkheid en goed gedrag. Alle pedagogisch medewerkers zijn bij aanvang dienstverband in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Onze pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van de pedagogische uitgangspunten van de kinderopvang en dragen deze uit naar de kinderen en ouders. Zij beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om de kinderen zowel individueel als in groepsverband te verzorgen en te begeleiden.

Ten aanzien van ouders en kinderen betekent dit dat de pedagogisch medewerkers zorgen voor de juiste combinatie van professionele afstand en betrokkenheid. Zij tonen altijd respect voor ouders en kinderen. Ze zullen vertrouwelijke informatie voor zichzelf houden en zijn zich bewust van hun geheimhoudingsplicht.

De leiding en pedagogisch medewerkers zijn er verantwoordelijk voor dat Kindercentrum Pluizenbolletje een verantwoorde opvang aanbiedt.

Wij bieden optimale kwaliteit en een vast team waarbij uw kind(eren) vrij kunnen spelen en zich veelzijdig kunnen ontwikkelen. Dit alles in een veilige en gezellige omgeving in stadsdeel Slotervaart Amsterdam West.

 • Zieke of afwezige pedagogisch medewerkers worden in eerste instantie vervangen door een collega.
 • Volgens de afspraken in de cao kinderopvang kunnen stagiaires (BOL-ers en anderen die een kwalificerende opleiding volgen tot pedagogisch medewerker) niveau 3-4 ingezet worden als invaller. Na overleg tussen leidinggevende, stagebegeleider en stagiaire zal de leidinggevende hier toe besluiten.