Klachtenreglement

Hoe hard onze pedagogisch medewerkers ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent binnen ons kindercentrum.

Wij adviseren u klachten direct bespreekbaar te maken met de betreffende medewerker of de hoofdleidster. Lukt dat niet met de betrokkenen, kunt de klachtencoördinator- (de leidinggevende van Kindercentrum Pluizenbolletje) inschakelen.

Deze probeert te bemiddelen of kan u informeren over de klachtenregeling van Pluizenbolletje en de onafhankelijke, externe klachtencommissie (De Geschillencommissie Kinderopvang), waarbij Pluizenbolletje is aangesloten. Komt u er samen niet uit dan kunt u een schriftelijke klacht bij Pluizenbolletje indienen. Wij behandelen die dan volgens onze klachtenregeling. Het reglement van de interne klachtenprocedure van Kindercentrum Pluizenbolletje kunt u vinden in de entree van onze opvanglocaties.

U heeft altijd het recht om direct externe klachtencommissie (de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen) in te schakelen. Bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nI en www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Vertrouwenspersoon

Pluizenbolletje doet er alles aan om een veilige plek voor kinderen te zijn. Toch kan in de praktijk ongewenst en grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Als er sprake is van dergelijk gedrag, willen we dat graag weten. Door snel en zorgvuldig te reageren, kunnen we erger voorkomen. Klachten hierover kunt u via de algemene klachtenregeling indienen. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon als u een vermoeden of klacht heeft. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de organisatie en is onpartijdig. Alles wat u bespreekt is op vertrouwelijke basis.

Kindercentrum Pluizenbolletje heeft CDK Coöperatie Dienstverlening Kinderopvang aangewezen om vertrouwenspersonen aan te leveren.
Contact: Drs. Mw. Esther Rienks, rienks@cdk.nu

Meldcode

Kindercentrum Pluizenbolletje hanteert de meldcode kindermishandeling. Hierin staan de verantwoordelijkheden van de medewerkers van Kindercentrum Pluizenbolletje beschreven. Het protocol bevat een lijst van signalen waarop kindermishandeling herkennen is, een duidelijk stappenplan, de manier waarop de bescherming van de persoonsgegevens is geregeld, veel praktische informatie en een lijst van betrokken instanties.