Brengen en halen

0-4 jaar

Om u als ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid te stellen op uw eigen manier afscheid van uw kind(eren) te nemen zonder dat dit te veel onrust veroorzaakt, is het dagprogramma hierop afgestemd.

  • 's Morgens kunt u uw kind brengen tussen: 07.30 en 09.30 uur.
  • Tussen de middag kunt u uw kind halen/brengen tussen 12.30 en 13.30 uur.
  • 's Middags kunt u uw kind halen tussen 16.30 en 18.30 uur.

Daarnaast is er gelegenheid om informatie uit te wisselen met de medewerker. In overleg is het altijd mogelijk om het kind op een ander tijdstip te halen en te brengen.

Mocht iemand anders dan de ouders of verzorgers het kind ophalen, dan dient dit door u aan ons aangegeven te worden. Is er niets bekend en komt iemand anders uw kind ophalen, dan nemen we eerst telefonisch contact met u op.

4-12 jaar

De kinderen worden lopend door de pedagogisch medewerker opgehaald (gebracht) van(naar) onderstaande scholen en lopen via een vaste en veilige route naar (van) Kindercentrum Pluizenbolletje:

  • Basisschool Pro Rege
  • Johan Huizingaschool
  • PVO Huibersschool

In verband met de veiligheid zijn er voor het halen en brengen van de kinderen goede en duidelijke afspraken gemaakt en gelden er strenge regels. Er wordt altijd langs de vaste, veiligste route naar Kindercentrum Pluizenbolletje gelopen. De loopafstand vanaf deze scholen naar Kindercentrum Pluizenbolletje is gemiddeld 6 minuten.

De kinderen van de andere scholen worden met de auto opgehaald(7e Montessorischool, Louis Bouwmeesterschool en o.a )

Kindercentrum Pluizenbolletje zet voldoende personeel in om de kinderen op tijd te halen van de scholen.

Belangrijke regels:

  • De pedagogisch medewerkers staan altijd 5 minuten van te voren op het afgesproken verzamelpunt op het schoolplein.
  • De pedagogisch medewerker controleert altijd aan de hand van de presentielijst of het kind aanwezig is.
  • Bij afwezigheid/ziekte van een kind zullen de medewerkers altijd informeren bij de school en bij de ouders.
  • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders mogen de BSO-kinderen niet mee met anderen (buurvrouw, klasgenoot, familie enz.). Deze toestemming moeten de ouders persoonlijk communiceren met de leiding/directie.