Betrokken ouders

Een goede relatie tussen ouders en Kindercentrum Pluizenbolletje is van groot belang voor het kind.

Een gedeelde zorg vraagt om goede afspraken. Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te houden van wat het kind heeft meegemaakt. Ouders en de pedagogisch medewerkers zijn zo beter in staat het kind te begrijpen.

Kindercentrum Pluizenbolletje zorgt ervoor dat ook de ouders zich helemaal welkom voelen in het kindercentrum. Wij streven naar openheid en een prettige samenwerking met alle ouders.

Wij streven ernaar om twee keer in het jaar een ouderavond te organiseren. Als mogelijk is, zal de oudercommissie tijdens de ouderavond zelf een onderwerp aandragen. Ouders mogen ook altijd onderwerpen aandragen die zij aan de oudercommissie kunnen voorleggen.

Ouders die het leuk vinden en tijd hebben om eens iets extra's voor of met ons te doen, kunnen bijvoorbeeld meehelpen met ouderavonden, knutselactiviteiten rond de Sint- en kerstperiode, begeleiden bij uitstapjes of helpen met klusjes.

Een goede kennismaking met Kindercentrum Pluizenbolletje en de pedagogisch medewerkers is essentieel voor een goede relatie tussen ouders en medewerkers van de groep. Als u vragen heeft, kunt u altijd bij ons terecht.