Kwaliteit voor een gezonde opvoeding

Aandacht voor kwaliteit en veiligheid is bij ons vanzelfsprekend. Wij streven naar een voortdurende verbetering van onze dienstverlening en werkwijze.

Kindercentrum Pluizenbolletje voldoet aan de Wet Kinderopvang. Elk jaar vindt op onze dagopvang en buitenschoolse opvang een uitgebreide kwaliteitscontrole plaats. Kindercentrum Pluizenbolletje wordt tijdens deze controle bezocht door een inspecteur van de GGD Amsterdam. Tijdens het inspectiebezoek wordt er controle gehouden op onze inventarisatie veiligheid en gezondheid. De inspecteur maakt hiervan een rapport op. De rapporten liggen, net als ons beleidsplan en de informatieboekjes, ter inzage op de opvanglocatie bij alle vestigingen in de entree op het ouderinformatiebord. U kunt deze rapporten ook vinden op onze website www.Pluizenbolletje.nl en op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Kindercentrum Pluizenbolletje wordt tijdens deze controle bezocht door een inspecteur van de GGD Amsterdam. Tijdens het inspectiebezoek wordt er controle gehouden op onze inventarisatie veiligheid en gezondheid. De inspecteur maakt hiervan een rapport op. De rapporten liggen, net als ons beleidsplan en de informatieboekjes, ter inzage op de opvanglocatie bij alle vestigingen in de entree op het ouderinformatiebord. U kunt deze rapporten ook vinden op onze website www.Pluizenbolletje.nl en op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Vaste pedagogische medewerkers

Ieder kind krijgt maximaal drie vaste pedagogische medewerkers aangewezen. Op het weekrooster kunnen ouders zien welke pedagogische medewerkers waar werken. Wij willen de kinderen laten verzorgen door onze vaste pedagogische medewerkers in een vaste ruimte. Zo willen wij kinderen helpen zich sneller veilig en thuis te voelen op Kindercentrum Pluizenbolletje.

8

Kindercentrum Pluizenbolletje respecteert de privacy van u als ouder en die van uw kind(eren). Uw persoonlijke gegevens worden dus beschermd tegen misbruik en inzage door onbevoegden. Het kan voorkomen dat er foto’s gemaakt worden van kinderen op de groep(en) tijdens feesten en/of uitstapjes. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor thema-activiteiten op de groep of onze website www.pluizenbolletje.nl. Hierover vragen we eerst toestemming aan de ouders.

Kindercentrum Pluizenbolletje heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekeringafgesloten. Pluizenbolletje is niet aansprakelijk voor het zoekraken en beschadigen van meegebrachte spullen of kledingstukken.