Wijziging kindplaatsing

Als u de plaatsing van uw kind(eren) wilt beëindigen dan dient u een beëindigingsformulier in te vullen en op kantoor in te leveren. Voor het wijzigen van de opvangdagen dient u een wijzigingsformulier in te vullen en in te leveren op het kantoor. Op het kantoor kunt u terecht voor een beëindigings- of wijzigingsformulier.

Minder opvangdagen
Bij vermindering van het aantal opvangdagen dient u rekening te houden met een wijzigingstermijn van 2 (twee) maanden. Ook verminderingen gaan in per de 1e of de 16e dag van de maand.

Meer opvangdagen
Bij een verzoek om meer opvangdagen dient u rekening te houden met de wachtlijst. Kindercentrum Pluizenbolletje kan niet garanderen dat dergelijke verzoeken meteen of al na 2 (twee) maanden kunnen worden ingewilligd. Uiteraard doen wij er alles aan om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen.

Beëindigen
Houdt u bij de be indiging van de plaatsingsovereenkomst rekening met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen gaan in op de 1e of de 16e van de maand.

  • Kindercentrum Pluizenbolletje behoudt zich het recht voor om in bepaalde situaties de kindplaats per direct te be indigen.

Betalingen
U dient de factuur vooruit te betalen aan Kindercentrum Pluizenbolletje.