Contractreglement

Bij overeenstemming wordt het contract opgesteld door de directie. Er wordt van u verwacht dat u tijdens de wenweek van uw kind(eren) het contract met Kindercentrum Pluizenbolletje ondertekent en dat u uw financiële zaken zoals de aanvraag kinderopvangtoeslag belastingdienst (BD) en de zaken m.b.t. Dienst Werk en Inkomen (DWI) aangevraagd en ondertekend heeft.

 • Kijk goed na of de gegevens in uw contract kloppen. Wees u ervan bewust wat het contract inhoudt inclusief het daarbij behorende reglement.
 • Beide partijen kunnen bij twijfel in de wenweek afscheid nemen van elkaar.

Kinderdagverblijf contractreglement 0 t/m 4 jaar:

 • Plaatsingen of opzeggingen zijn per de 1e of de 16e dag van de maand.
 • De contracten worden door de directie verzorgd.
 • Kinderen kunnen voor minimaal 2 en maximaal 6 dagen per week worden geplaatst.
 • Wij bieden zowel hele dagopvang als halve dagopvang (zie inschrijfformulier).
 • Bij plaatsingen van kinderen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wenselijke leeftijdsopbouw van de groep, het aantal jongens en meisjes en de beschikbare plaatsingsdagen in de week.
 • De overeenkomst van het kinderdagverblijf eindigt automatisch op de dag dat uw kind 4 jaar wordt. Als u eerder de opvang van uw kind(eren) wilt beëindigen, dan vraagt u bij de directie een beëindigingsformulier op en levert deze ingevuld en ondertekend in bij de leiding/directie.
 • Als u uw kind(eren) op andere dagen wilt plaatsen op ons kindercentrum dan dient u een wijzigingsformulier in te vullen en te ondertekenen en vervolgens in te leveren bij de leiding/directie.
 • Bij doorstroming van dagopvang naar buitenschoolse opvang dient u als ouder vroegtijdig een inschrijfformulier voor buitenschoolse opvang in te vullen. De directie zal het contract aanpassen. Dit formulier kunt u opvragen bij de leiding/directie kantoor.

Buitenschoolse opvang contractreglement 4 t/m 12 jaar:

 • Voor de buitenschoolse opvang gaat het om de plaatsingsdagen na schooltijd. Net als bij het kinderdagverblijf houden wij rekening met de wenselijke leeftijdsopbouw, jongens, meisjes, aantal dagen die vrijkomen etc. Broertjes of zusjes van reeds geplaatste kinderen binnen onze opvang hebben voorrang op een plaatsing.
 • Plaatsingen of opzeggingen zijn per de 1e of de 16e dag van de maand.
 • De contracten worden door de directie verzorgd.
 • Kinderen kunnen voor minimaal 2 en maximaal 6 dagen per week (maandag t/m zaterdag) worden geplaatst.
 • Bij plaatsing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wenselijke leeftijdsopbouw van de groep, het aantal jongens en meisjes en de beschikbare plaatsingsdagen in de week.
 • Als u uw kind(eren) op andere dagen wilt plaatsen op ons kindercentrum dan dient u hiervoor een wijzigingsformulier in te vullen en vervolgens in te leveren bij de leiding/directie.
 • De overeenkomst voor buitenschoolse opvang eindigt automatisch op de dag dat uw kind 13 jaar wordt. Als u eerder de opvang van uw kind(eren) wilt beëindigen, dan vraagt u bij de directie een beëindigingsformulier op en levert deze ingevuld en ondertekend in bij de leiding/directie.