Inschrijven

Als u na een bezoek aan ons kindercentrum besluit uw kind(eren) bij ons te plaatsen dan kunt u zich kosteloos bij ons inschrijven. U kunt uw kind(eren) voor het kinderdagverblijf of voor buitenschoolse opvang inschrijven door middel van het inschrijfformulier op onze website (https://www.pluizenbolletje.nl/inschrijven/direct-inschrijven/). Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar op het kantoor dat gevestigd is aan de Comeniusstraat 509-511 in Amsterdam West. Inschrijven kan vanaf de derde maand van de zwangerschap.

11Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de directie. Tijdens dit intakegesprek krijgt u alle informatie die voor u belangrijk is om te weten. Wij zullen u ook om informatie vragen die voor ons belangrijk is.

Het inschrijfformulier dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Ouders moeten verplicht een eigen ziektekostenverzekering en een WA-verzekering hebben. Op verzoek van de directie dient u dit te kunnen aantonen.

Een ingevuld inschrijfformulier is nog geen overeenkomst met Kindercentrum Pluizenbolletje. Als er direct plaats is dan neemt de directie telefonisch contact met u op. Als wij uw kind(eren) niet direct kunnen plaatsten dan zult u pas tegen de tijd dat er een plaats vrijkomt door de directie gebeld worden. Aan de hand van uw inschrijfformulier plaatsen wij uw kind op onze wachtlijst.

Kinderdagverblijf
Wij stellen het op prijs als u ons kort na de bevalling, telefonisch laat weten dat uw kleine wondertje is geboren. Vervolgens nodigen wij u binnen 4 weken uit voor een kennismakingsgesprek.

Buitenschoolse opvang
Als uw kind nog niet op ons kinderdagverblijf zit, is inschrijving voor de buitenschoolse opvang mogelijk vanaf de dag dat uw kind drie jaar wordt.